Optymalizacja deskowań stropowych
Wielokrotnie sprawdzony suwak tablicowy do deskowania stropowego MULTIFLEX doczekał się swojej mobilnej wersji. Optymalne/możliwe kombinacje odstępów pomiędzy podporami, dźwigarami głównymi i rozdzielczymi mogą być generowane w ciągu kilku sekund za pomocą nowej aplikacji.
Cel
Dzięki suwakowi PERI Multiflex użytkownik jest w stanie szybko i łatwo oszacować odpowiedni rozstaw dla MULTIFLEX GT24/GT24 oraz MULTIFLEX VT20K/VT20K.
Zastosowanie
Na początku należy wybrać jeden z następujących systemów deskowań stropowych: MULTIFLEX GT24/GT24 lub MULTIFLEX VT20K/VT20K. Następnie należy wprowadzić grubość stropu oraz odstępy między dźwigarami poprzecznymi. Aplikacja policzy maksymalną dopuszczalną wartość dla dźwigarów głównych oraz policzy maksymalne dopuszczalne obciążenie podpór i długość wsporników.