Deskowanie łukowe RUNDFLEX

Przy budowie oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, pochylni, silosów i innych okrągłych budowli konieczne jest deskowanie ścian o różnych promieniach. Ekonomiczność deskowania polega na możliwości formowania ścian o różnych promieniach z wykorzystaniem tych samych płyt deskowania.
 
Dzięki zastosowaniu nastawnego deskowania RUNDFLEX unika się kosztownego pierwomontażu deskowań specjalnych lub ich przebudowy dla innych krzywizn. PERI RUNDFLEX rozwiązuje te problemy z pomocą dzierżawnych płyt standardowych.
 
Deskowanie PERI RUNDFLEX zwymiarowane jest na dopuszczalne parcie mieszanki betonowej 60 kN/m².
 
Zalety:


Dopasowanie do zmiennych promieni już od 1,00 m bez konieczności przebudowy elementu - PERI RUNDFLEX jest systemem deskowań w którym elementy można bezstopniowo nastawiać na żądany promień, już od 1,00 m.
 
Niewiele szerokości elementów - tylko 3 różne szerokości elementów dla wszystkich zastosowań w pięciu wysokościach.
 
Tylko jeden element łączący - zamek BFD - szybkie łączenie wszystkich elementów zamkiem BFD.
 
Łatwe nastawianie promienia krzywizny - szybkie nastawianie krzywizny poprzez trzpienie nastawcze z samooczyszczającym się gwintem sześciokątnym.