Kalkulator do deskowań
Szybka kalkulacja do parcia mieszanki betonowej Kalkulator do deskowań pomaga klientom w wyliczeniach związanych z parciem świeżej mieszanki betonowej dla konkretnych systemów deskowań ściennych PERI w powiązaniu z tempem betonowania. To narzędzie zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do wiedzy na temat potencjalnych obciążeń i deformacji. W ten sposób ułatwia ekonomiczne wykorzystanie potencjału wybranych deskowań. Kalkulator do deskowań dostępny jest tutaj. PERBUD
Zasadniczy standard
Kalkulator do deskowań powstał w oparciu o normy DIN 18218 „parcie mieszanki betonowej na deskowania pionowe”, które odnoszą się zarówno do betonów łatwo zagęszczalnych jaki i samozagęszczalnych. W celu korzystania z tego narzędzia, absolutnym wymogiem jest znajomość norm oraz charakterystycznej dla nich terminologii. PERBUD
Funkcje
Ustalenie parcia mieszanki betonowej i/lub maksymalnej planowanej ilości betonowań zgodnie z DIN 18218:2010-01 oraz tempa betonowania z użyciem deskowań ściennych PERI: TRIO, MAXIMO, DOMINO w zależności od wysokości betonowania i w rezultacie dopuszczalnych odkształceń. PERBUD
Zastosowanie
Wprowadzając poszczególne parametry, takie jak klasa, bieżąca temperatura, wysokość betonowania oraz pozostałe informacje szczegółowe, wyliczane są maksymalne tempo wzrostu oraz parcie mieszanki betonowej. Wynik jest prezentowany w postaci graficznej i może być wysłany mailem.